Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kronor per kalenderår för enskild medlem
Avgiften för företag/föreningar är 4.000 och berättigar då till ett flertal förmåner

Bankgiro 5381-9611. Swish 12 32 03 03 28

Org.nr 802455-9158

Meddela gärna din e-post till skivaryd@skillingaryd.nu