Hall of fame – idrottsprofiler

Vi har även en separat idrottssida (länk)

Sedan 2022 finns Skivaryd Hall of fame – idrottsprofiler. Ordagrant betyder det ungefär de berömdas hall.

Syftet med utmärkelsen är bland annat att lyfta fram idrottens betydelse i samhället och de stora ideella insatser som gjorts samt de stora idrottsliga framgångarna.

Hittills har vi ett tresiffrigt antal personer som är aktuella för att på sikt bli med idrottsprofilernas vägg hos Skivaryd och bli uppmärksamma med artiklar, prisutdelning med mera.

Under 2023 ska vi presentera tio nya medlemmar i Hall of fame.

De tolv första

Från vänster Felix Flodin, Kent Claesson, Björn Ericsson, Göran Lindblad, Glenn Sahlstedt, Bengt Fält, Eva Eliasson, Pia Zakrisson, Michael Svensson, Michaela Arvidsson och Petra Ryman.

I augusti 2022 fick speedwayföraren Dan Forsberg sin utmärkelse vid Waggerydsdagen. Han har sitt vinterboende i Spanien och fick därför utmärkelsen redan då. 

Ytterligare elva i varierande åldrar hade utsetts varav två priser delades ut postumt till Bernt Hansson, badminton och Eivi Zakrisson, orientering. Dessa priser togs emot av Petra Ryman i Skillingaryds Badmintonklubb och Pia Zakrisson, sonhustru till Eivi.

Övriga nio på plats var Eva Eliasson Vaggeryds SOK, Michaela Arvidsson, Skillingaryds Skyttegille, Björn Ericsson, HK Vaggeryd, Michael Svensson, Skillingaryds IS, Kent Claesson, Skillingaryds FK, Göran Lindblad, Waggeryds IK, Glenn Sahlstedt, Vaggeryds BTK, Oliver Flodin, Vaggeryds BK och Bengt Fält, Klevshults SK.

Vi har mer i detalj presenterat de tolv första på vår gamla hemsida: http://gamla.skillingaryd.nu/skivaryd/index.html

Tio nya utses 2023

Under 2023 räknar vi med att presentera fem mottagare under januari-maj med prisutdelning i slutet av maj samt fem under andra halvåret med prisutdelning i slutet av november.

Fotnot: Hall of fame är oftast ett museum för personer som har gjort speciella insatser inom ett särskilt område. Hall of fame finns inom områden som idrott, musik och teknik.