Leader – SISU – NBV

2022 beviljades vi bidrag av Leader Västra Småland för inköp av möbler, projektorer och mycket mer samt inredning av bland annat museilokaler, toalett och minikök. Syftet med vår ansökan var att förvandla en tom lokal till framför allt en mötesplats. Vi har samlat tre andra föreningar i en gemensam föreningslokal om nära 500 kvadratmeter där det nu finns samlingslokaler med mera. Sedan den enda stora samlingslokalen hos IOGT-NTO lades ned för några år sedan fanns inte längre någon samlingsplats för möten som kan samla 100 besökare eller fler. Vi tar denna plats och erbjuder föreningar, studieförbund med flera möjlighet att vara hos oss.

I studiecirkelform och vid kulturprogram samarbetar vi med NBV och SISU