Medlem

Vår huvudorganisation är Sveriges Filatelistförbund och vi har även engagemang inom ungdomsförbundet Sfu

Nedan finns klubbtidning Öhsboiten som pdf

Medlem hos Skivaryd som är bosatt i Vaggeryds kommun får rabatt på medlemsavgiften med 100 kronor om man samtidigt är medlem i Sveriges Filatelistförbund

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2023 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2023 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 3 2023 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2022 finns här (pdf

2020 och 2021 gavs inte tidningen ut

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2019 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2019 finns här (pdf)

• Klubbtidningen Öhsboiten 3 2019 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 4 2019 finns här (pdf)

2018

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2018 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2018 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 3 2018 finns här (pdf)

• Klubbtidningen Öhsboiten 4 2018 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 5 2018 finns här (pdf)

2017

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 3 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 4 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 5 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 6 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 7 2017 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 8 2017 finns här (pdf)

2016

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2016 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2016 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 3 2016 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 4 2016 finns här (pdf)

2015

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2015 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2015 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 3 2015 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 4 2015 finns här (pdf)

2014

Klubbtidningen Öhsboiten 1 2014 finns här (pdf)

Klubbtidningen Öhsboiten 2 2014 finns här (pdf)