Sommarhälsning från Jan Nordwall

Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Jan Nordwall skickar då och då nyhetsbrev och vi presenterar det senaste för juni 2024.

Hej!

Nu hägrar semestern för mig och andra förvärvsarbetande. Jag vet att många av er har fullt upp nu när högsäsongen drar igång på allvar. Tänk så otroligt mycket som ni erbjuder människor under den korta men ack så magiska svenska sommaren! Tack vare alla ideella insatser blir kulturarvet levande och nära och det ökar möjligheterna för att det också bevaras för framtiden. Vår styrka är det personliga engagemanget och det genuina mötet med kulturarvet. Det är också något som människor efterfrågar i dag, vilket bekräftas bland annat av de undersökningar som görs av trender inom besöksnäringen.

På riksförbundet har vi efter riksstämman i Gävle främst varit upptagna av så olika frågor som EU-valet, digital samlingsförvaltning och vår satsning på besöksnäringen. Det pågår också en livlig diskussion i olika sammanhang om föreningslivets villkor, där många upplever en ökad styrning från statens sida. Det är oerhört viktigt att vi värnar föreningslivets oberoende och det ideella arbetets värde!

Valet till EU-parlamentet är nu överstökat. Våra frågor till riksdagspartiernas kandidater besvarades av samtliga partier och vi gjorde en gedigen analys av svaren. Någon kanske reagerar på hembygdsförbundets initiativ och frågar sig om det är förenligt med att vi är partipolitiskt obundna. Men självklart är det så. Om vi ska uppfylla vårt ändamål att värna kulturarvet och kulturmiljöns värden måste vi också granska och försöka påverka politiken. Olika EU-beslut får stor inverkan på Sveriges natur- och kulturlandskap, kanske större än många förstår. I dagarna fattade EU beslut om en ny lagstiftning för restaurering av natur som kommer att få stor betydelse för det brukade landskapet. I slutändan är det viktigaste för oss att det finns möjlighet till lokalt inflytande över miljön och att man tar hänsyn till sociala värden. Här stödjer vi oss framför allt på den europeiska landskapskonventionen som Sverige skrivit under.

Nyligen fick vi möjlighet att presentera för Riksantikvarieämbetets nya museiavdelning hur vi stödjer föreningarnas arbete med sina samlingar. Jag tror det togs emot väl men det är alltid en utmaning att förklara för professionella antikvarier som arbetar enligt konstens alla regler att man inte kan ställa samma krav på ideella och lekmän. Då är jag rädd att många medlemmar skulle tappa sugen! Jag tipsar gärna igen om våra handledningar för arbete med arkiv och föremålssamlingar samt de möjligheter som Hembygdsportalen ger.

Tack vare ett nytt bidrag från Tillväxtverket får vi möjlighet att följa upp och utvärdera Kulturarvet som besöksmål, vår viktiga satsning på att främja hembygdsrörelsens position inom besöksnäringen. Projektet ska vara avslutat redan sista oktober men vi hoppas kunna göra några nedslag i föreningar för att dokumentera en del av det som görs. En enkät kommer också att skickas ut. Jo, jag vet – enkäter kan vara en plåga! Men förbundet måste kunna följa upp och utvärdera olika satsningar. Jag är därför oerhört tacksam om enkäten kan besvaras.

Jag vill önska alla en riktigt bra sommar med många trevliga möten i föreningarna! Jag ser fram emot att besöka några av er på mina egna utflykter.

Vi hörs igen i augusti!

Med vänlig hälsning

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund

Föregående artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *