Skivaryd 2023

Lördagen den 29 april arrangerar vi Skivaryd 2023 i Skillingaryd och samtidigt den så kallade Småland-Blekinge-Träffen eller i dagligt tal SBT-Träffen. Samtidigt blir det premiär för en lokal utställningsform som presenteras längre ned på sidan.

Länk til sidan med anmälda säljare och de som ställer ut – det är 15 säljare och 8 som ställer ut brev, vykort med mera

Fri entré – öppet 10.00–15.00

Serveringen är öppen 09.30-15.00.
Vi serverar smörgåsar, kokt korv, kakor, kaffe, te och läsk

Årsmötet med SBT hålls en trappa upp klockan 11.30. 

Kontakt för att boka bord (120 x 70 cm ) skivaryd@skillingaryd.nu. Eller: 070–213 14 66. Inlastning för säljarna från cirka 07.30. Vi har cirka 50 bord att erbjuda. Vi ska försöka ordna bord bakom men utrymmet är begränsat.

Hitta hit, kollektivt, egen bil , karta med mera : Läs mer på sidan för kontakt (länk)

Här är en länk till ”om oss” där det finns många bilder och vi berättar om vad det är i de olika lokalerna.

SBT har sedan 1950-talet arrangerats runt om i de två landskapen. Det började med enbart Smålandsträffen och Jönköping var arrangör under åren 1953 och 1956. Sedan har det fortsatt runt om i landskapen. Skivaryd stod som arrangör 2011.

Nu upprepar vi SBT-Träffen, vilken återkommer efter avbrott på grund av coronapandemin.

Vi samarbetar givetvis vid Skivaryd 2023 med våra grannklubbar i Värnamo och Jönköping och kommer att göra lördagen den 29 april till en minnesvärd dag kring vykort, frimärken brev, utställningar med mera.

Uppskattningsvis 10-15 säljare kommer att finnas på plats för att saluföra vykort, frimärken och en het del annat. Tre har redan anmält intresse trots att vi inte presenterat vårt koncept officiellt – två från Stockholm och en från Västergötland.

I Skivaryd har vi haft en egen klubblokal sedan flera år tillbaka men från en sådan på 40 kvadratmeter har vi nu mer än tiodubblat. Vi har även breddat verksamheten. Vi har kvar post, järnväg och filateli men har numera även idrott, militärt och foto.

Skivaryd 2023 blir första mässan i våra lokaler och vi förväntar oss kanske ett par hundra besökare.

Lite om styrelsemötet 5 februari 2023 (länk)

Första gången i Sverige – en lokal utställning med reglemente och bedömning

I samarbete med föreningarna i Jönköping kommer det för första gången bland Sveriges frimärks- och vykortsföreningar att arrangeras en helt ny unik utställningsform: Lokal utställning.

Ett helt nytt reglemente är framtaget för att locka er som inte ställt ut förut till att visa sin samling för publik. Detta reglemente är till för att hjälpa nya utställare att utveckla sin samling och ta de första stegen mot att bli en utställare. En jury av kunniga filatelister finns för varje utställning, oftast från orten.

Alla medlemmar som tillhör en förening som är ansluten till Sveriges Filatelistförbund är välkomna att ställa ut. 

En begränsning för denna utställningsform är att man skulle kunna visa upp totalt 20 exponat (samlingar). En ramlåda innehåller 20 utställningsramar. En utställningsram har plats för 16 A4-blad (alternativt 8 A3). För varje arrangemang måste lokalens storlek beaktas samt transportkostnader för ramlådor. En låda som innehåller 20 ramar kan enkelt transporteras i lösa delar i en större personbil. Vi provar denna utställningsform under några år i Småland och Blekinge. Någon kostnad för att ”ställa ut” utgår normalt inte. Den enda kostnaden är transport av exponatet om man inte själv lämnar det på platsen. Då dessa utställningssamlingar oftast inte har extremt höga värden och samlingarna bara visas upp över dagen, torde en föreningsförsäkring räcka. Försäkringsbiten är något som vi ska återkomma till framöver. 

Vi välkomnar nu samlare i hela Sverige att anmäla sig till utställningen i Skillingaryd. En ram tilldelas per person. Om plats finns kan två ramar fås för samma samling. En och samma utställare får ställa ut en samling på varje utställning. Exponatet/samlingen får ha varit utställt tidigare. Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig. Sista dag för anmälan är den 3 april 2023. Vi sänder reglemente och anmälningsblankett när du kontaktar Hans-Ove Aldenbrink på e-post hoa@aljodata.se eller telefon 070–695 88 88.

Reglementet (utkast) finns på denna länk

Syftet med lokala utställningar

Ett av de viktigaste syftena med denna utställningsform är att marknadsföra frimärksintresset i Sverige både bland gamla och unga.

Exponatet som visas upp ska ha ett huvudfokus så att besökarna ska få kännedom hur det är att samla ”frimärken/vykort” och väcka intresse bland publiken att bli intresserade av vår hobby. Helhetsintrycket är viktigt. Exponatet ska presenteras på ett för publiken tilltalande sätt.

Utställaren bör också vara på plats för att prata om sin samling med besökarna. Här ska även möjlighet ges att utställaren får prata med ”juryn”, gärna före bedömning. Det är viktigt att ”juryn” får en bra kännedom om exponatet när det ska bedömas.

En viktig faktor med Lokala utställningar är att stimulera till att ställa ut. Att fler lär sig hur man gör.

Lokala utställningar har som målsättning att öka bredden på utställandet för frimärks- och vykortssamlare samt att stimulera till att montera en samling på denna nivå.

Tips ska ges, både muntligt och skriftligt, av juryn för att stödja och utveckla förståelsen för den visade samlingen.

Jag vill bara avsluta artikeln med att meddela att denna typ av Lokal utställning inte på något sätt har med den traditionella utställningsverksamheten som UK bedriver inom SFF.

Hans-Ove Aldenbrink, Jönköping, utställningssamordnare, hoa@aljodata.se