Vi stöder Skivaryd

Den som vill bli ”företagsmedlem” välkomnas att kontakta oss på skivaryd@skillingaryd.nu eller per telefon 070-213 14 66 (Per Bunnstad)

Den avgift vi får in används för hyra, omkostnader och utveckling av föreningens verksamhet,

Samtidigt tackar vi alla medlemmar för det stöd vi får.